Pressing fire box

Avatar Zoom

Technick daje

Prevdzkov naptie: 8 a 30 V DC
Menovit naptie: 9 V DC
Spnac kontakt:  1. mikrospnač vyuit interne
Proud při poplachu typicky 9 mA
Indikcia poplachu: LED dida, červen a lt farba
Počet hlsičov: skupina 10 hlsičov v kadej skupine (podľa VdS)
Pripojovacie svorky: max. 2,5 mm2 (AWG 26-14)
Teplota okolnho prostredia: -20 °C a +70 °C
Teplota skladovania: -30 °C a +75 °C
Stupeň krytia: IP 43, IP 55 so zakrvacm krytom 704965
Kryt:  plast ASA
Farba: červen, obdobn RAL 3020
Hmotnosť: cca 110 g
Rozmery ( × V × H): 87 x 87 x 21 mm
Rozmery: 87 x 87 x 57 mm s krytom na omietku
pecifikcia hlsiča: EN 54-11, typ A


« Back