Centre EPS IQ8Control C

Avatar Zoom

·  najmodernejia procesorov technolgia

·  prpustn dĺka vedenia pre essebus do 3500m

·  vkonn grafick programovac nstroj Tools 8000

·  inovovan spustenie poplachu vďaka novej generci hlsičov IQ8Quard

·  podpora bezdrtovej technolgie IQ8Wireless

·  modulrna vstavba stredn

·  prepojenia a 31 stredn do siete essernet (prenosov rchlosť a 500kBd)

·  a dve kruhov vedenia esserbus, na ktorch mono realizovať odbočky

·  mikromoduly s kompatibiln ako pre systm 8000, tak i pre IQ8Control

Kompaktn rozmery, veľa rznych funkci a monost rozrenia , ako i atraktvny pomer cena/vkon čin z IQ8Control C vestrann nstroj pre automatick protipoiarnu ochranu v malch a strednch objektoch. stredňa IQ8Control C je plne kompatibiln s stredňami systmu poiarnej signalizcie 8000.

stredňa poiarnej signalizcie IQ8Control C sa zaklad na vkonnej technike kruhovej zbernice esserbus, vedenie kruhovej zbernice odoln proti skratom a preruenie dva najvyiu mieru prevdzkovej bezpečnosti a zroveň ekonomick intalciu vzhľadom k znenej potrebe kabele.

Vetky udalosti protokoluje stredňa poiarnej signalizcieIQ8Control C po sekundch. Takto je vdy mon kontrolovať a 10 000 hlsen a vytlačiť cez zvolen tlačiareň na ovldacom panele alebo načtať do programovacieho softwaru tools 8000 a napr. uloiť dtovom nosiči.

V essernete me byť sstredench do jedinej siete a 31 častnkov, ako napr. stredne, zobrazovacie a ovldacie panely a brny. Hlsenie a udalosti s cez essernet k dispozci vetkm častnkom.

Servisn a programovac software tools 8000 zaisťuje rchle uvedenie do pohybu. Programovanie sa uskutočňuje s pomocou PC/notebooku priamo na stredni.

Esserbus umoňuje kombinciu kruhovho vedenia a odbočiek a do dĺky 3,5km. Maximlne 127 častnkov zbernice me byť rozdelench a na 127 skupn hlsičov a umoňuje prevdzkov bezpečnosť a flexibilitu pri plnovan a aplikcii. Kad hlsič IQ8Quard je tandardne vybaven oddelovačom.

 Technick daje

 Sieťov naptie

 230 V AC

 Sieťov frekvencia

 450 a 60 Hz

 Menovit naptie

 12 V DC

 Pokojov prd

 300 mA bez ovldacieho panelu

 Menovit prd

 0,7 A

 Zlon naptie

 2x12 Ah, (max.2 x 24 Ah, v rozirujcej skrini č.vrobku 789300

 Odber prdu pre extern spotrebiče

 Max. 2,0 A

 Teplota okolia

 -5 C a +45 C

 Teplota pri skladovan

 -5 C a +50 C

 Okoln podmienky

 trieda 3K5 podľa IEC 721-3-3: 1994

 Trieda ochrany

 I podľa DIN EN 60950

 Stupeň krytia

 IP 30

 Kryt

 ABS, 10%zoslenia skelnm vlknom, V-0

 Farba

 svetlo-ed, podobn ako Pantone 538

 Hmotnosť (bez akumultorov)

 6,5 kg

 Rozmery ( x v x h)

 450 x 320 x 185 mm

 Homologizcia

 VdS G 299044, PAVUS, EVP

 

adaje pre vrobcu:

č.vrobku:

 

808003

 -stredňa IQ8Control C

786009

 -čeln ovldac panel v českom jazyku

786016

 -čeln ovldac panel v slovenskom jazyku

789860

 -tools 8000 intalačn sada

784382

 -modul analgovho kruhovho vedenia esserbus

804382

-modul analgovho kruhovho vedenia esserbusPlus

 


« Back