7 button panel 4FN23102

Avatar Zoom

Modul tlačidiel TT7+Z obsahuje 7 častnckych tlačidiel s menovkami pre vyzvonenie prslunch domcich telefnov a FAB zmok pre uzamknutie modulov v rme.

- vyzvňacie tlačidl pre priamu voľbu: 7
- bez tlačidla podsvetlenia (podsvetlenie aktivovan z EV)
- identifikcia tlačidla podsvetlenou menovkou
- akustick signalizcia stlačenho tlačidla
- časovo limitovan podsvetlenie menoviek
- FAB zmok pre uzmaknutie modulov

Rozmery (1 modul): 96,5 x 96,5 mm ( x v)

Povrchov prava
Moduly s vyhotoven z hlinkovej zliatiny zabezpečujcej dostatočn mechanick odolnosť a po nastriekan prkovou polyesterovou farbou aj dostatočn antikorznu odolnosť.

Intalcia modulu
Modul kamery sa intaluje spolu s modulom elektrickho videovrtnika a kdovmi alebo tlačidlovmi modulmi. Do zostavy mu byť zaraden rzne popisn moduly.


« Back