JA-60 N

Avatar Zoom

 
  Magnetick detektor JA-60N reaguje na vzdialenie magnetu. Pouva sa predovetkm ako signalizcia otvorenia okien a dver. Voliteľn je okamit alebo oneskoren reakcia systmu na naruenie.

Detektor m vstupn svorky pre ďalie magnety alebo prdavn detektory.

Stren je nedovolen manipulcia s detektorom ako napr. otvorenie krytu, odtrhnutie z intalcie a pod. Detektor vykonva pravideln kontrolu funkčnosti, stavu batri a uskutočňuje testovacie prenosy pre kontrolu spojenia s stredňou.
     
 
Technick parametre:

Napjanie
Doba ivotnosti batri
Dosah
Zabudovan senzor
Vstupy pre extern drtov detektory
Stupeň zabezpečenia
Trieda prostredia
Zariadenie spĺňa
Rozmery
 


2x alkalick batria AAA 1,5 V
cca 1 rok
a 100 m na priamu viditeľnosť
2x jazčkov magnetick kontakt
IN a TAMP (vyvaovan slučky)
2, podľa STN EN 50131-1
II. vntorn veobecn (-10 a 40 °C )
ETSI EN 300 220
110 x 30 x 27 mm (antna 40 mm)


« Back