JS 25 COMBO

Avatar Zoom For more simply installation this detector combinate area security with glassbreack detection. Has 3 autonomous outputs (glassbreak, move of persons and sabotage of detector).


IconPDF manual_js25.pdf - User manual

Pre zjednoduenie intalcie zabezpečovacieho systmu kombinuje JS-25 detektor PIR na priestorov ochranu s detektorom rozbitia skla na plťov ochranu. M 3 samostatn vstupy (rozbitie skla, pohyb osb a sabot detektora).

PIR detektor pohybu spracovva signl metdou nsobnej analzy signlu. Tm sa dosahuje vynikajca citlivosť a vysok odolnosti proti falonm poplachom. Detekčn analzu je mon zviť nastavovacou prepojkou, pokiaľ je vrobok intalovan do problematickch priestorov. V detektore je mon vymeniť zkladn oovku za chodbov (pre dlh chodby), zvieraciu (domce zvierat) alebo zclonov.

     
  Detektor rozbitia skla vyuva dulnu metdu, pri ktorej s vyhodnocovan nepatrn zmeny tlaku vzduchu v miestnosti (nraz do sklenenej vplne) a nsledn zvuky rozbitia skla. Toto rieenie vynik vysokou spoľahlivosťou reakcie pri rozbit sklenenej vplne a nzkou nchylnosťou na neiadce reakcie.

Citlivosť detektora je mon nastaviť podľa vzdialenosti a rozmerov chrnench okien. Detektor rozbitia skla je vybaven voliteľnou pamťovou indikciou. Na testovanie funkci je vrobok vybaven signlkou (indikovan pohyb osb - červen, aktivcia detektora rozbitia skla - zelen). Detektor vynik vysokou odolnosťou proti vysokofrekvenčnmu rueniu a inm falonm signlom. Je navrhnut pre rohov mont a mont na rovn plochu.

 

Technick parametre:

Napjanie
Kľudov odber (bez LED)
Maximlny dober (vrtane LED)
Max. prierez prvodnch vodičov
Zaťaiteľnosť sabotneho vstupu TMP

Prostredie podľa STN EN 50131-1
Rozsah pracovnch teplt
Klasifikcia podľa STN EN 50131-1
Certifikt NB
Rozmery

Parametre PIR
Uhol detekcie / dĺka zberu
Zaťaiteľnosť vstupu PIR


Parametre GBS
Detekčn vzdialenosť
Minimlna plocha sklenenej vplne
Zaťaiteľnosť vstupu GBS
 

12 V js ± 25%
max. 10 mA
max. 35 mA
1 mm2
spnač max. 60 V / 50 mA
vntorn odpor max. 16 Ohm
II. vntorn veobecn
-10 a +40 °C
stupeň 2. (stredn rizik)
stupeň utajenia D
110 x 60 x 55 mm


120° / 12 m (so zkladnou oovkou)
spnač max. 60V / 50 mA
vntorn odpor max. 30 Ohm


do 9 m
0,6 x 0,6 m
spnač max. 60 V / 50 mA
vntorn odpor max. 30 Ohm
 


« Back