JS 20 LARGO

Avatar Zoom PIR kinetic detector of persons is dedicated for area security. Detector handle signal by multiple analyse. By this way can be reaching excellent sensibility and high resistance againts false alerts. Detecting analyse can be heighten (if product is installated in problematic surrounding).


IconPDF manual_js20.pdf - User manual

V detektore je mon vymeniť zkladn oovku za verziu pre dlh chodby, alebo za verziu s voľnou znou pri podlahe (pri pohybe domcich zvierat) prpadne zclonov.      
  Pre jednoduchie zapjanie vodičov je vrobok vybaven prom voľne pouiteľnch svoriek (GBS).

Detektor vynik vysokou odolnosťou proti vysokofrekvenčnmu rueniu a inm falonm signlom. Je navrhnut pre rohov mont a mont na rovn plochu.
     
 
Technick parametre:

Napjanie
Kľudov odber (bez LED)
Maximlny odber (vrtane LED)
Max. prierez prvodnch vodičov
Uhol detekcie / dĺka zberu
Zaťaiteľnosť vstupu PIR

Zaťaiteľnosť sabotneho vstupu TMP

Prostredie podľa STN EN 50131-1
Rozsah pracovnch teplt
Klasifikcia podľa STN EN 50131-1
Certifikt NB
Rozmery
 


12 V js ± 25%
max. 10 mA
max. 35 mA
1 mm2
120° / 12m (so zkladnou oovkou)
spnač max. 60V / 50 mA
vntorn odpor max. 30 Ohm
spnač max. 60V / 50 mA
vntorn odpor max. 16 Ohm
II. vntorn veobecn
-10 a +40 °C
stupeň 2. (stredn rizik)
stupeň utajenia D
110 x 60 x 55 mm


« Back